Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

70 godina Udruženja filmskih umetnika Srbije – kratka istorija

piše: Tomislav Gavrić

Na početku organizovane delatnosti posleratne jugoslovenske kunematografije, 1945. godine, tokom administrativnog perioda upravljanja koji je trajao do 1951. godine, organizaciona šema domaće kinematografije bila je preuzeta od Sovjeta. Na vrhu se nalazio Komitet za kinematografiju Vlade FNRJ (u rangu ministarstva) koji je u saradnji sa Odeljenjem za agitaciju i propagandu CK KPJ (Agitpropom) centralizovano rukovodio celom delatnošću. Država je kinematografiju finansirala u celosti kroz budžet. U okviru opštih promena u društvu i prelaska na sistem radničkog samoupravljanja došlo je i do reorganizacije jugoslovenske kinematografije. Otvori

Jedan tužan filmski jubilej

Sasvim neprimećeno od medija i srpske kulturne javnosti u celini, ali i zaposlenih u Filmskom Centru Srbije, protekao je decembra 2009. jedan značajan kinematografski jubilej. Naime, tačno pola veka pre toga osnovan je Centar za stručno osposobljavanje filmskih radnika, kasniji Institut za film, a poslednjih šest godina Filmski Centar Srbije, ustanova koja je po mišljenju mnogih filmskih radnika mnogo značila za kulturni život u Srbiji.

Otvori

Trag u vremenu: 60 godina UFUS-a

U okviru proslave šezdesetogodišnjice rada Udruženja filmskih umetnika Srbije i dodele 81 povelje zaslužnim članovima Udruženja ustanovama za doprinos srpskoj kinematografiji, koja je održana na dan osnivanja Udruženja, 4. juna 2010. godine u Beogradu, izašla je u publikacija o radu  iz koje prenosimo kratak istorijski osvrt na vreme i okolnosti u kome je Udruženje osnovano.

Otvori

Usijani fokus filmske optike

U filmovima Krste Škanate se čuje i vidi krik, vapaj humaniste kome reč čovek jedino, i uvek gordo zvuči; kome nije svejedno šta će biti sa idejom o društvu socijalne pravde u kome je čovek najveća vrednost, cilj i svrha takvog društva, za koje se Škanata zalagao i na tenku i iza kamere.

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious