Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Usijani fokus filmske optike

U filmovima Krste Škanate se čuje i vidi krik, vapaj humaniste kome reč čovek jedino, i uvek gordo zvuči; kome nije svejedno šta će biti sa idejom o društvu socijalne pravde u kome je čovek najveća vrednost, cilj i svrha takvog društva, za koje se Škanata zalagao i na tenku i iza kamere.

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious