Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Čuvari pečata vremena

Na dan 6. juna 1896. godine – nepunih šest meseci posle svetske premijere u Parizu – kinematograf, epohalni pronalazak Francuza braće Limijer, prikazan je i u Beogradu, u jednoj dvorani kafane „Zlatan Krst“ na Terazijama. Bila je to prva projekcija pokretnih fotografija ne samo u Srbiji, već i na tlu jugoslovenskih zemalja i na Balkanu.

Otvori

“Dugi” ili zvučni kadar

U poslednjim brojevima Filma bio je u dva maha postavljen problem „dugog kadra“. Očevidno je da postoje različita tumačenja koja su izbila na videlo u vezi s pomenutim pokušajima teoretske analize jedne tendencije koja je nesumnjiva u savremenoj filmskoj umetnosti – tendencije da se dužina kadra stalno povećava, odnosno da se broj kadrova kojim se jedna filmska sadržina izražava svede na što manju meru.

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious