Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Alternativni film u Beogradu od 1950. do 1990. godine

Miroslav Bata Petrović, Alternativni film u Beogradu od 1950. do 1990. godine, Dom kulture Studentski grad, Beograd, 2008.

U uvodu ovog unikatnog zbornika o značajnom fenomenu srpskog filma i kulture u drugoj polovini HH veka, autor Bata Petrović kaže: «Pokret amaterskog i alternativnog filma, kome sam i sam pripadao, čini mi se sa ove distance i bliskim i dalekim. Bliskim jer sam u tome proveo gotovo četvrtinu veka, a dalekim jer su mi burni događaji devedestih prilično potisnuli neka važna sećanja, slike, doživljaje i detalje… Ali kad se potpuno razgrne ‘pompjeski pepeo’ i ponovo pokrene ‘film događaja’ otkriva se zadivljujuće bogatstvo ideja i inovacija i iznad svega beskrajna sloboda i kreativna hrabrost, do drskosti. Ovaj umetnički pokret u kome, uprkos tradicionalnom siromaštvu ni za korak nismo zaostajali za ‘naprednim svetom’, završen je krajem devedesetih godina u svom izvornom obliku, ali njegove tragove i odjeke itekako prepoznajemo…Zato je vredelo napraviti ovaj kolažni zbornik, kao dokument o jednom neponovljivom vremenu i izutetnoj umetničkoj praksi. Takođe, imao sam i svest o tome, da svaki prilog, pa i ovaj moj, treba da nude temelj budućim istraživačima».

Rubrika: Nove knjige
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious