Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Najnovije objave

Vidljivi prostori muzike
Namera ovog teksta nije zastupanje primata auditivnog  nad vizuelnim iskustvom, čak ni jednakosti, već određivanje muzike kao integralne komponente filma.
Marija Ćirić
Novi oblici filmske produkcije u Srbiji
Kinematografija u Srbiji, posle raspada bivše SFRJ (1991), ne samo da je ušla u proces tranzicije, kao i druge kinematografije
Ranković St. Radenko
Dizajn filma za zvuk
Najveći mit o obradi i dizajniranju zvuka jeste taj da je reč o stvaranju izuzetnih zvukova. To nije istina. Bar
Tom Rendi
Umetnost filma u Teslinom kodu (2)
Misao je, dakle,  pa i osećanje i ljubav i duša, proizvod samoproizvedenog kretanja i kauzalnosti kosmičkih razmera.
Novaković Miodrag
Upotreba tehnike i umetnost filma
Stvarnost filmskog prizora biva zamenjena stvarnošću filmske tehnike, fotogeničnost izraza retorikom iskaza, umetnički smisao ideološkim besmislom,  punoća prazninom.
Dragojević Žarko
U znaku srpskog, lužičkosrpskog i rumunskog filma
Vodeći festival specijalizovan za filmove kinematografija istočne i jugoistočne Evrope bio je za nas ove godine zanimljiv iz više razloga.
Dukić Nenad
Stara gospođa i dalje sija
Da je film Novi svet – Zlatna vrata pobedio, 63. Mostra dobila bi pravo mesto u pamćenju, kao povratak  italijanske
Vojvodić Dubravka
Strah i euforija
Posle jednogodišnje pauze, u Beogradu je obnovljen festival autorskog filma, pod imenom ,,Novi festival autorskog filma’’. Program festivala uključio je
Kronja Ivana dr
Angažman u filmu
«Slobodna zona» je definisana kao festival angažovanog dugometražnog filma.
Paković Zlatko
Lepota, nasilje i pouka
Takmičarski program, kao i specijalni programi, pokazali su tako visok umetnički i tehnički standard da se u budućnosti može očekivati
Kronja Ivana dr
Vorkijevim stopama
Kao mlad filmski kritičar bio sam fasciniran kada sam video kratke filmove Slavka Vokapića, rađene prema muzici Riharda Vagnera (Šuma
Petrić Vlada dr
Vorkapićev glosar
Smatram za potrebno da na ovom mestu dam šire objašnjenje nekih  termina koje Slavko Vorkapić po prvi put upotrebljava u
Zečević Božidar
Psihološki osnov delotvorne kinematografije
Slavko Vorkapić: “Vidimo kadar snimljen pomoću “tobogana”  ili bočni kadar snimljen sa platforme tramvaja u pokretu i hvatamo se za
Zečević Božidar
Vorkapićeva baština
Rad Slavka Vorkapića, koji se na ovom mestu objavljuje prvi put  na srpskom, ponovo potvrđuje usku vezu između Vorkapićeve umetničke
Zečević Božidar
Daleko od mudrosti
CRNI GRUJA I KAMEN MUDROSTI, Srbija 2007.
Jovićević Dragan
Dramaturgija dokumenta
GDE CVETA LIMUN ŽUT, Srbija 2006. Istorijske teme i sadržaji postali su nov produkcioni hit uglavnom zahvaljujući potpunoj zagušenosti pokretnih
Zečević Božidar
Obračun sa odustajanjem
ODBAČEN, Srbija 2007. Na tragu istog ili sličnog autorskog stava i potrebe da se odredi prema traumatičnim godinama koje su
Dukić Nenad
Raskoljnikov vremena sadašnjeg
KLOPKA, Srbija-Nemačka-Mađarska 2007. Skladan život jedne beogradske porodice iznenada biva narušen bolešću deteta: za operaciju srca svoga sina, koja mora
Vučinić Srđan
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious