Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Tek kad odrastu dečaci shvate da su uzalud plakali

Severin M. Franić, Tek kad odrastu dečaci shvate da su uzalud plakali, YU film danas, Beograd, 2008.

Zbornik različitih tekstova o filmskom časopisu YU film danas, u stvari  dvobroj 88-89, iz pera njegovog osnivača i urednika ovog izdanja Severina Franića jest neka vrsta peščanika kroz koji je proteklo poslednjih dvadeset godina jugoslovenskog i srpskog filma. U tom periodu Franiću je uspelo da izda 45 svezaka u obimu od 17.136 stranica ili brojem – 582 članaka, kritika, eseja i studija preko 200 poslenika pisane reči o filmu na bivšem jugoslovenskom prostoru, odnosno  32 naslova 23 autora posebnih knjiga u okviru istog projekta! Gotovo neverovatan podvig. Na završetku jednog perioda položaj u kome se nalaze srpska filmska kritika i izdavaštvo međutim, nije ništa bolji nego na početku. Možda je čak i gori. O tome Franić piše: «Situacija u domaćem filmu,  jednako kao i društvu u celini, takva je da na najneposredniji mogući način svaku iole pisanu reč o filmu dovodi u krajnje nezavidan položaj…Jedna kritički skrupulozna analiza poslednjih dvadeset godina u životu domaćeg filma pokazala bi…sve karakteristike mentalnog i moralnog pogroma sa akcentom na dominaciji jadne ljudske pameti, ali i imperativa koji je u ime tako visokoparno postavljenih pojmova, kao što su to napr. demokratija, tržište, tj. Evropa transformisao u novo-stari soc-realizam…». I kakav je završni Franićev saldo? Prepun gorčine, u svom karakterističnom stilu, on na kraju kaže:  «…iza nas nisu stajali mentori u formi Institucija od bilo kakve društvene etc. važnosti i u ovom trenutku, koji je jedan od najdramatičnijih u istoriji ove države i njene Kulture koju razvlače na sve strane upravo oni ili njihovi potomci koji su za onog vakta takođe svima solili pamet, ništa! YU film danas je očigledno časopis koji ne predstavlja ama baš ništa što je vredno bilo kakvog pomena!».

Rubrika: Nove knjige
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious