Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Balkanima 09 – Ono što te ne ubije učini te jačim

Per aspera ad astra, hod po mukama šestog festivala animiranog filma, održanog od 6. do 10. oktobra 2009. godine, u Domu kulture Studentski grad u Beogradu, kako navodi profesor Nikola Majdak, osnivač i umetnički direktor festivala, počeo je već završetkom prethodnog festivala i udaranjem u niz prepreka, stvorenih političkim nerazumevanjem, ali i mračnim silama.

Otvori

Lepota, nasilje i pouka

Takmičarski program, kao i specijalni programi, pokazali su tako visok umetnički i tehnički standard da se u budućnosti može očekivati da Festival postane veoma konkurentan u našem regionu, a možda i u Evropi – Posle ovakve Balkanime teško je i zamisliti kreativno neuspelu animaciju.

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious