Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Lepota, nasilje i pouka

Takmičarski program, kao i specijalni programi, pokazali su tako visok umetnički i tehnički standard da se u budućnosti može očekivati da Festival postane veoma konkurentan u našem regionu, a možda i u Evropi – Posle ovakve Balkanime teško je i zamisliti kreativno neuspelu animaciju.

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious