Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Radoslav Vladić – poetika malih stvari

Radoslav Vladić – poetika malih stvari (priredio Miroslav Bata Petrović), Filmski centar Srbije, Beograd, 2010.

Miroslav Bata Petrović, dugogodišnji prijatelj i kolega Radoslava Vladića, priredio je monografiju koja je akcenat stavila na Vladićevu alternativnu (neprofesionalnu) filmsku karijeru u periodu od 1970. do 1978. Jedan od naših najpoznatijih i najtraženijih snimatelja, Radoslav Vladić u razgovoru sa Petrovićem 1995. i u povodu ove knjige 2009. otkriva početke bavljenja filmom u ranoj mladosti, analizira neke od svojih najboljih ostvarenja iz perioda alternativnog filma i govori o eksperimentima koje je vršio tokom snimanja ličnih i porodičnih dela, ali i ekranizacija literarnih predložaka. Daje ocenu saradnje sa brojnim kolegama, posebno režiserima iz perioda profesionalizma od 1979. do danas. Zanimljive su izjave pojedinih sineasta o radu sa Vladićem (Marković, Radivojević, Samardžić), glumaca (Ras, Cvetković) i citati iz kritika koji su dopunjeni nekim od podužih odlomaka iz analize njegovog opusa. Pokušaj otkrivanja veličine i značaja Vladićevog dela i „dešifrovanje“ njegove autorske poetike kroz pomenute segmente u potpunosti su ostvareni. Privatno skromni i tihi Vladić, u knjizi je prikazan kao neiscrpni izvor znanja, istraživanja i inspiracije za svoje saradnike spreman da pomogne i posavetuje u svakoj situaciji. Vladićeva izuzetna umetnička ličnost postala je bliska i najširem krugu zaljubljenika u film, posebno što sadrži brojne fotografije iz privatne kolekcije i filmografiju (sa pobrojanim nagradama i priznanjima) koja na najbolji način svedoči o tome koliko je neophodan i prisutan u našem filmu.

Rubrika: Nove knjige
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious