Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Filmografija Radoša Novakovića

a) DOKUMENTARNI FILMOVI I FILMSKE REPORTAŽE

KORACI SLOBODE

Proizvodnja: Filmsko preduzeće DFJ, 1945.
Scenario: Radoš Novaković
Režija: Radoš Novaković
Snimili: Mihailo Ivanjikov i Vladeta Lukić
Muzika: Ivo Tijardović
Rod: dokumentarni, 35 mm, c/b, 1.350 metara

ANSAMBL SSSR-a U JUGOSLAVIJI
Proizvodnja: Filmsko preduzeće FNRJ, 1946.
Režija: Radoš Novaković
Snimio: Nikola Žedrinski
Muzika: arhivska
Rod: dokumentarna reportaža, 35 mm, c/b, 347 m.

PROSLAVA PRVOG MAJA 1946.
Proizvodnja: Filmsko preduzeće FNRJ, 1946.
Scenario: Radoš Novaković
Režija: Radoš Novaković
Snimili: snimatelji filmskog preduzeća DFJ
Muzika: arhivska
Rod: dokumentarna reportaža, 35 mm, c/b, 230 m.

JULIJSKA KRAJINA
Proizvodnja: Filmsko preduzeće FNRJ, 1946.
Scenario: Vojislav Nanović
Režija: Radoš Novaković
Snimio: Eduard Šelhaus
Muzika: arhivska
Rod: dokumentarni, 35 mm, c/b, 910 metara

NOVA ZEMLJA
Proizvodnja: Filmsko preduzeće FNRJ, 1946.
Scenario: Teodor Balk
Režija: Radoš Novaković
Snimili: Mihailo Ivanjikov i Mihajlo Al. Popović
Muzika: arhivska
Rod: dokumentarni, 35 mm, c/b, 275 metara

PROLEĆNI KROS
Proizvodnja: Filmsko preduzeće FNRJ, 1946.
Scenario: Radoš Novaković
Režija: Radoš Novaković
Snimili: Snimatelji Filmskog preduzeća FNRJ
Muzika: arhivska
Rod: dokumentarna reportaža, 35 mm, c/b, 277 m.

U IME NARODA
Proizvodnja: Zvezda film, 1946.
Scenario: Vojislav Nanović
Režija: Radoš Novaković
Snimili: Snimatelji Zvezda filma i arhivski snimci
Muzika: arhivska
Rod: dokumentarni, 35 mm, c/b, 1.174 m.

SMOTRA MLADOSTI
Proizvodnja: Zvezda film, 1947.
Scenario: Mladomir (Puriša) Đorđević
Režija: Gustav Gavrin, Radoš Novaković,
Vojislav Nanović
Snimili: Snimatelji Zvezda filma
Muzika: arhivska
Rod: dokumentarni, 35 mm, kolor, 1.195 m.

VOZ 05 – 011
Proizvodnja: Avala film 1953.
Scenario: Radoš Novaković
Režija: Radoš Novaković
Snimio: Vladeta Lukić
Muzika: arhivska
Rod: dokumentarni, 35 mm, c/b, 410 m.

b) IGRANI FILMOVI

SOFKA
Proizvodnja: Avala film, 1948.
Scenario: Aleksandar Vučo po romanu „Nečista krv“
Borislava Stankovića
Režija: Radoš Novaković
Snimio: Stevan Mišković
Muzika: Stevan Hristić
Uloge: Vera Gregović, Milivoje Živanović, Marija
Crnobori, Tomislav Tanhofer, Rade Marković,
Marko Marinković, Marija Taborska, Mila
Dimitrijević
Rod: igrani, 35 mm, c/b, 2.685 m.

DEČAK MITA
Proizvodnja: Avala film, 1951.
Scenario: Oskar Davičo
Režija: Radoš Novaković
Snimio: Mihailo Matić
Muzika: Milenko Živković
Scenografija: Miomir Denić
Uloge: Ratislav Jović, Gordana Kovačević, Dragomir
Felba, Marija Radojčević, Ljubiša Jovanović,
Aleksandar Ognjanović
Rod: igrani, 35 mm, c/b, 2.960 m.

DALEKO JE SUNCE
Proizvodnja: Avala film, 1953.
Scenario: Josip Kulundžić po istoimenom romanu
Dobrice Ćosića
Režija: Radoš Novaković
Snimio: Nenad Jovičić
Muzika: Krešimir Baranović
Scenografija: Vlastimir Gavrik
Uloge: Branko Pleša, Dragomir Felba, Rade
Marković, Ratislav Jović, Olga Brajević,
Janez Vrhovec
Rod: igrani, 35 mm, c/b, 2.800 m.

KRVAVI PUT
Proizvodnja: Avala film i Norsk Film, Oslo 1955.
Scenario: Sigurd Evensmo
Režija: Radoš Novaković i Kaare Bergstrom
Snimili: Ragnar Soerensen i Nenad Jovičić
Muzika: Predrag Milošević
Scenografija: Karl Hansen i Vlastimir Gavrik
Uloge: Milan Milošević, Ola Isene, Milivoje
Živanović, Andreas Bjorke, Antun Nalis, Tom Telefsen
Rod: igrani, 35 mm, c/b, 2.600 m.

PESMA SA KUMBARE
Proizvodnja: „Avala film“, 1955.
Scenario: Marko Landekić
Režija: Radoš Novaković
Snimio: Vladeta Lukić
Muzika: Mihajlo Vukdragović
Scenografija: Dragoljub Lazarević, Ljubica-Cuca
Sokić i Vlastimir Gavrik
Uloge: Severin Bijelić, Milena Dapčević, Branko
Pleša, Vasa Pantelić, Stojan Aranđelović
Rod: igrani, 35 mm, c/b, 2.736 m.

VETAR JE STAO PRED ZORU
Proizvodnja: „Avala film“, 1959.
Scenario: Aleksandar Vučo
Režija: Radoš Novaković
Snimio: Nenad Jovičić
Muzika: Borivoje Simić
Scenografija: Miomir Denić
Uloge: Radmila Radovanović-Andrić, Stevan Štukelja
Antun Vrdoljak, Branko Pleša, Ljubiša
Jovanović, Dara Čelenić, Hermina Pipinić
Rod: igrani, 35 mm, c/b vajdskrin, 2.587 m.

PESMA
Proizvodnja: „Avala film“, 1961.
Scenario: Radoš Novaković po romanu Oskara Daviča
Režija: Radoš Novaković
Snimio: Nenad Jovičić
Muzika: Bojan Adamič
Scenografija: Aleksandar Milović
Uloge: Zoran Milosavljević, Vasa Pantelić, Špela
Rozin, Rade Marković, Velimir (Bata)
Živojinović, Mihajlo Viktorović
Rod: igrani, 35 mm, c/b vajdskrin, 2.698 m.

OPERACIJA TICIJAN
Proizvodnja: „Avala film“ i San Carlos Production, Los Angeles,1963
Scenario: Vlasta Radovanović
Režija: Radoš Novaković
Snimio: Nenad Jovičić
Muzika: Bojan Adamič
Scenografija: Milovan Stanić
Uloge: William Campbell, Patrick Magee, Rade
Marković, Miha Baloh, Vjekoslav Afrić,
Irena Prosen, Manja Golec, Dragomir Felba
Rod: igrani, 35 mm, c/b vajdskrin, 2.570 m.

BEKSTVA
Proizvodnja: „Avala film“, 1968.
Scenario: Muharem Pervić i Radoš Novaković po
motivima romana „Robija“ Oskara Daviča
Režija: Radoš Novaković
Snimio: Nenad Jovičić
Muzika: Bojan Adamič
Scenografija: Dragoljub Ivkov
Uloge: Velimir (Bata) Živojinović, Ljuba Tadić,
Dušan Đurić, Slavko Simić, Zlatko Mandić,
Rade Marković, Ratislav Jović, Slobodan
Aligrudić
Rod: igrani, 35 mm, kolor vajdskrin, 2.500 m.

Tag:
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious