Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Miroljub Stojanović: Dijalektika prelaznog perioda

Kao integrativni činilac srpske kulture (ne samo filmske), FEST je kao institucija toliko neosporno saobrazan našim kulturnim potrebama da bi svako ozbiljnije kritičko preispitivanje njegovih programskih strategija više iritiralo no što bi, prividno, ponudilo ozbiljan, sadržajan i kompetentan odgovor na naizgled ishitreno pitanje: koliko je FEST zapravo afirmisao film i filmsku kulturu, i koliko je svoju vernu publiku učinio suštinski privrženom filmu?

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious