Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Dečja prava, priroda i čovek

Dvadeset studenata produkcije, režije, kamere, dizajna zvuka i montaže iz petnaest zemalja sa pet kontinenata, podeljeni u četiri ekipe, na teritoriji četiri opštine sa tog prostora Srbije, tokom filmskog kampa na Zlatiboru snimili su dokumentarne filmove na zadatu temu „Deca i dečja prava“ i učestvovali u nizu pratećih programa.

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious