Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Radoš Novaković: Skica za portret

Radoš Novaković je svakako bio jedan od najznačajnijih pionira savremenog perioda jugoslovenske i srpske kinematografije. Svestrani stvaralac i inicijator mnogih umetničkih poduhvata, ne samo u oblasti filma, zaslužio je studiozno napisanu biografiju koja bi za buduće generacije potpunije osvetlila njegovu stvaralačku ličnost, a posebno njegov doprinos razvoju filma i filmske kulture kod nas. Ta knjiga još uvek čeka svog autora.

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious