Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Moje viđenje

Dobio sam zadatak od Božidara Zečevića da napišem moje viđenje festivala Balkananima 2008. Postavio sam odmah sebi pitanje. Zašto da pišem o filmskom festivalu kada se upravo zatvorio poslednji bioskom u Novom Sadu – Srpskoj Atini?

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious