Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Strah i euforija

Posle jednogodišnje pauze, u Beogradu je obnovljen festival autorskog filma, pod imenom ,,Novi festival autorskog filma’’. Program festivala uključio je 16 filmova u zvaničnom, premijernom programu i 13 filmova u pratećem programu.

Otvori

Lepota, nasilje i pouka

Takmičarski program, kao i specijalni programi, pokazali su tako visok umetnički i tehnički standard da se u budućnosti može očekivati da Festival postane veoma konkurentan u našem regionu, a možda i u Evropi – Posle ovakve Balkanime teško je i zamisliti kreativno neuspelu animaciju.

Otvori

Vorkijevim stopama

Kao mlad filmski kritičar bio sam fasciniran kada sam video kratke filmove Slavka Vokapića, rađene prema muzici Riharda Vagnera (Šuma šumori  – Forest Murmurs, 1940), i Feliksa Mendelsona (Fingalova pećina – Fingal’s Cave, 1941), o kojima sam pisao u listu “Film” (15. maj 1952. godine).

Otvori

Vorkapićev glosar

Smatram za potrebno da na ovom mestu dam šire objašnjenje nekih  termina koje Slavko Vorkapić po prvi put upotrebljava u tekstu “Psihološki osnov delotvorne kinematografije” 1934. godine i koji time  postaju ključne reči u njegovoj zreloj teoriji i poetici filma.

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious