Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Obračun sa odustajanjem

ODBAČEN, Srbija 2007. Na tragu istog ili sličnog autorskog stava i potrebe da se odredi prema traumatičnim godinama koje su za nama, potrebe koju je na sebi svojstven način otelotvorio u prethodnom filmu Buđenje iz mrtvih, Miša Radivojević se sada određuje prema nekim od posledica moralnog i duhovnog rasula, kojeg smo danas svedoci.

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious