Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Budućnost slike

Kakve će slike preovlađivati u vizuelnoj kulturi za nekoliko decenija. Da li će one i tada biti nalik slikama koje nas danas okružuju – digitalnim fotografijama često u kombinaciji sa različitim grafičkim elementima i tiskom?

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious