Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Stare i nove pokretne slike

Možda zaista, u bliskoj budućnosti, ako vlasnici filmskih tehnologija odluče da povuku klasičan film sa tržišta filmskih slika, dakle iz proizvodne prakse, razlika između “foto-silvero-grafskog” i “foto-elektro-magnetno-digitalnog” filma i prestane da postoji, ali to neće značiti da je Bog (Priroda ili Logos koji se tako zovu) te razlike ukinuo, već da su naše oko i duh izgubili sposobnost njihovog opažanja.

Otvori

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious