Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Dobrodošli…Frizura koja je “spasila” film
Sivi kamion crvene boje, SCG, 2004. Žanr filma Sivi kamion crvene boje je ,,balkanski road movie’’.
Kronja Ivana dr
Film kao drugi
Život je čudo, SCG, 2004. Kakva korist od rata, a da nema i ljubavi?
Stojanović Miroljub
Autizam kao metafora i teza
San zimske noći, SCG, 2004. Glavni junak vraća se kući iz zatvora. Ovaj povratnik iz rata, potom i osuđenik zbog
Vučinić Srđan
Reforme na “evropskom putu”
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma 2005. Da sve, a naročito istorija, počinje od nas, to odavno znamo. Od 1945,
Petrović Bata Miroslav
Istorijska greška
Prosto je nemoguće ne zapisati nešto o iščeznuću, nestanku, ako hoćete smrti, jedne od  poslednjih srpskih filmskih instutucija, koja je
Zečević Božidar
Zakon i kako ga steći
Naša kinematogtafija čeka novi Zakon o filmu već nekoliko godina. Važnije od same te činjenice je  da neprestano odlaganje donošenja
Dukić Nenad
Domaći kinematografski slučaj
Odrediti  filmu mesto unutar jedne nacionalne kulturne politike, nikada nije bio jednostavan zadatak.
Dragojević Žarko
60 godina sa filmom
Nikola Majdak, najstariji aktivni filmski umetnik u Srbiji.
Kosanović Dejan dr
Ka novoj odgovornosti
Da  li su naš film i naša kinematografija kapitulirali pred budućnošću? Pitanje nije samo retoričko.
Dragojević Žarko
Zašto Novi Filmograf?
Čitaocu sa dužim pamćenjem možda se učinilo da je prizor sa naslovne strane Novog Filmografa već negde video.
Zečević Božidar

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious