Novi Filmograf

PORTAL ZA BOLJU KINEMATOGRAFIJU

Dobrodošli…Zakon i kako ga steći
Naša kinematogtafija čeka novi Zakon o filmu već nekoliko godina. Važnije od same te činjenice je  da neprestano odlaganje donošenja
Dukić Nenad
Domaći kinematografski slučaj
Odrediti  filmu mesto unutar jedne nacionalne kulturne politike, nikada nije bio jednostavan zadatak.
Dragojević Žarko
60 godina sa filmom
Nikola Majdak, najstariji aktivni filmski umetnik u Srbiji.
Kosanović Dejan dr
Ka novoj odgovornosti
Da  li su naš film i naša kinematografija kapitulirali pred budućnošću? Pitanje nije samo retoričko.
Dragojević Žarko
Zašto Novi Filmograf?
Čitaocu sa dužim pamćenjem možda se učinilo da je prizor sa naslovne strane Novog Filmografa već negde video.
Zečević Božidar

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Orkut
  • Twitter
  • Digg
  • YouTube
  • Delicious